دسته بندی کتاب ها

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ویکتور فرانکل

ویکتور فرانکل (1905-1997) روانشناس و نویسنده اتریشی است که به عنوان بنیانگذار و رهبر شترلاک روانشناسی شناخته می‌شود. وی در زمینه روانشناسی و فلسفه تحصیل کرده و متخصص در حوزه رواندرمانی بود.

زندگینامه ویکتور فرانکل

فرانکل در سال 1946 شترلاک روانشناسی را تأسیس کرد، یک مکتب روانشناسی که بر تحقق شادی و معنا در زندگی تأکید دارد. او به معنا و هدف بالندگی برای افراد به عنوان یک عنصر اصلی در تحمل درد و رنج اشاره کرد. بر اساس دیدگاه وی، معنا و هدف میتواند از طریق سه راهکار روانشناسی به دست آید: از طریق کار، عشق و خلاقیت.
فرانکل بر این باور بود که فرد بر هر شرایطی نیرو و قدرت عمل دارد و در انتخاب واکنش خود در برابر شرایط میتواند آزاد باشد. او باور داشت که شرایط زندگی ما را تعیین نمیکند بلکه گزینهٔ مهم، چگونگی واکنش ما به این شرایط است.

آثار ویکتور فرانکل

علاوه بر پژوهش‌های روان‌شناختی، فرانکل در مورد تاثیرات فلسفی بر زندگی انسان‌ها هم نوشت. او بعضی از مفاهیم فیلسوفان مشهور را همچون نیچه، سارتر و مشت برداشت کرد و با آن‌ها برخورد کرد. عمدهٔ این اثرها نمیترسم، من و تو دائم نیستیم و رنج می‌توانم شادی نیز باشد است.

فرانکل به عنوان یک شاهد زندگی در زمان جنگ جهانی دوم نیز شناخته میشود. او به‌طور عمیقی تحت تأثیر تجارب خود در زمان حبس و کابوس‌های جنگ قرار گرفته و این تجارب در آثارش به خوبی نموده است. اگرچه خود ویکتور فرانکل به عنوان یک روانشناس بزرگ به شمار میآید، اما او در سال 1997 در سن 92 سالگی درگذشت.

نمایش یک نتیجه