هیچ محصولی یافت نشد.

معماری

کتاب صوتی معماری یکی از زیرشاخه های هنر که در زندگی انسان از گذشته تا به امروز، حضورش احساس میشده و هنر کاملا ملموس بوده است، معماری است. این که معماری را دقیقا یک هنر بنامیم یا علم، همواره دشوار بوده است. مهندسین اغلب معماری را نوعی دانش میدانند اما هنرمندان از دید زیبایی شناسی به آن مینگرند و آن را نوعی هنر میدانند. این موضوع پیوند علم و هنر را به خوانندگان یادآوری میکند. با تمام اینها، معماری و مطالعه درباره آن همواره موضوعی جذاب چه برای مهندسین و چه برای هنرمندان بوده است.

کتاب معماری

چرا خواندن درباره معماری مهم است؟ خواندن درباره معماری، شامل خواندن درباره تاریخچه معماری، سبک های متعدد معماری، زندگی معماران و مطالعه درباره آثار معماری معروف در جهان است. مطالعه درباره هر کدام از اینها، تنها مطالعه درباره معماری نیست بلکه مطالعه تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و سنت هاست. آشنایی با معماری هر کشوری ما را با اقلیم آن منطقه، منابع طبیعی آن، حکومت ها و تمدن های شکل گرفته در آن منطقه و آداب و رسوم مردم آن منطقه آشنا میسازد.

کتاب معماری معاصر

اما کتاب های این حوزه چه موضوعات دیگری را در برمیگیرند؟ کتابهایی که درباره این علم-هنر نوشته میشوند به مرور زمان با گستردگی موضوعی بیشتری همراه شدند، بطوریکه که امروزه شاهد کتابهایی در این گروه هستیم که حتی جنبه آموزشی دارند و برای کسانی مفیدند که برای خانه ها و یا محل کار و زندگیشان به دنبال دکور و چیدمان خاصی هستند. بخشی از کتبی ککه در گروه معماری نوشته میشوند موضوعاتی مانند چیدمان منازل را پوشش میدهند. کتاب هایی درباره چیدمان داخلی مناسب، رنگ شناسی و طراحی داخلی، در گروه کتابهای معماری قرار میگیرند. بخش دیگری از کتابهای معماری، در ابعاد وسیع تر، شامل نقشه ی اماکن و ساختمان های مهم میشوند که معماران بصورت تخصصی از آنان برای طراحی مکان های دیگری بهره میبرند.

کتاب معماری معاصر غرب

گروه دیگری از کتابهای معماری که همواره طرفداران خود را دارد، کتابهای زندگینامه ای اند. زندگی نامه ی معماران معروف جهان از جمله کتاب های محبوب میان خوانندگان کتاب است. در کنار این کتابها، خوانندگان کتاب به کتابهایی که درباره اماکن دیدنی جهان که از معماری خاصی برخوردارند هستند نیز توجه ویژه ای دارند و این کتابها همواره از جمله کتاب های پرفروش در زیرگروه کتابهای معماری بوده اند.

کتاب معماری داخلی

مطالعه درباره معماری اماکن دیدنی به شما کمک خواهد کرد که بار دیگری که به دیدن این اماکن میروید با دقت بیشتری به دنبال تطبیق آنچه آموخته اید با آنچه مشاهده میکنید، باشید.