هیچ محصولی یافت نشد.

کتاب صوتی خانواده

کتاب صوتی خانواده خانواده اولین جامعه ای است که ما در آن زندگی میکنیم. جامعه ای با تعداد افراد اندک که هر کدام وظایفی دارند و در کنار هم با انجام این وظایف سعی بر تحکیم خانواده دارند. اما همین تحکیم خانواده نیاز به آموزش دارد. یعنی برای آنکه خانواده ای سالم و بادوام داشته باشیم، لازم است تا مسائلی را درباره آنها بیاموزیم.

کتاب خانواده

مطالعه کتابهای حوزه خانواده از روش هایی است که میتواند به کسانی که به دنبال داشتن خانواده ای سالم هستند، در راه رسیدن به مطلوبشان، یاری لازم را برسانند. بی شک اغلب افراد به دنبال داشتن خانواده ای موفق اند اما برخی از افراد دانشی برای داشتن چنین خانواده ای ندارد. از این رو، بهتر است تا با کتابهای این حوزه آشنا شوند و راهکارهای پیشنهاد شده در آنها را در زندگی شخصیشان به کار بندند تا به آنچه که میخواهند برسند.

کتاب خانواده درمانی

کتاب های خانواده، اغلب کتابهایی اند که به روان شناسی خانواده میپردازند یا در مورد روابط زن و مرد و یا والدین و فرزندان در یک خانواده سخن گفته اند. علاوه بر اینها کتابهایی که به یادگیری مهارت های زندگی مربوطند هم در شاخه کتابهای خانواده قرار میگیرند. کتابهای این حوزه ارتباط تنگاتنگی با کتابهایی دارند که در رابطه با روابط اجتماعی بین زن و مرد نگاشته شدند یا حتی کتاب های مربوط به تربیت فرزندان نیز با کتابهای این حوزه ارتباط نزدیکی دارند.

دانلود کتاب دانش خانواده و جمعیت

اما چه کسانی بیشتر از دیگران مخاطبان این قبیل کتابها که تعدادشان هم کم نیست را تشکیل میدهند؟ اگر در ابتدای تشکیل خانواده هستید و یا به تازگی با فردی آشنا شده اید که او را برای ادامه زندگی مناسب میدانید اما هنوز برای انتخاب او بعنوان شریک زندگیتان شک و تردید دارید و یا اگر کنترل زندگی زناشویی تان تا حدودی از دستتان خارج شده و یا به هر دلیل دیگری به دنبال بهبود وضع زندگی خود و خانواده تان هستید، این کتابها میتوانند به شما کمک کنند.

کتاب مدیریت خانواده

کتابهای حوزه خانواده به دنبال آموزش مهارت های ارتباطی به مخاطبانشان هستند. نویسندگان این کتابها اغلب خبرگان این رشته اند که با دانش خود تلاش بر این دارند که به افرادی که دانش اندکی در کنترل رابطه و مهارت های ارتباطی در دوره های مختلف زندگی دارند،  و یا تحمل ناملایمات را در خانواده و زندگی ندارد، کمک کنند تا آنها هم بتوانند با مطالعه این راهنکارها، به موفقیت و کامیابی در زندگی خود برسند.

در مجموع آنچه که غایت نهایی کتابهای این حوزه است، راهنمایی افرادی است که برای بهبود زندگی خود تلاش میکنند و به دنبال داشتن خانواده و ارتباطات سالم و موفق هستند.